germany slovakia

O NÁS + obchodní podmínky


Montessori pomůcky

Www.material-montessori.cz je internetový obchod specializovaný na prodej montessori pomůcek.Veškeré montessori pomůcky, které prodáváme jsou certifikované " CE" a odpovídají evropským standardům.

Některé pomůcky nabízíme i ve verzi PREMIUM. Jedná se o pomůcky vyrobené z velmi kvlalitního bukového dřeva.


 

JAK NAKUPOVAT

 1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.
 2. Dále klikněte " Koupit".
 3. Pokud chcete pokračovat v nákupu klikněte na " Pokračovat v nákupu".
 4. Po ukončení výběru klikněte na "Objednat".
 5. Zadejte fakturační údaje a klikněte " Odeslat objednávku".
 6. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva s podklady pro platbu (pokud mail nepřijde stala se chyba, prosím objednejte znovu)

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Zboží, které je skladem, expedujeme v rámci České republiky do 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet a to prostřednictvím DPD private, DPD pick up ( zvýhodněné poštovné, kde si zákazníkmvyzvedne zboží sám na výdejních místech DPD) nebo zasilatelské služby In time.
 • O termínu dodání zboží, které není skaldem, Vás budeme informovat. Maximální délka dodání zboží je 3 měsíce od objednání. Poštovné u doposílek je 0,- Kč.
 • Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.
 • U objednávek , kdy zboží je zasíláno mimo Českou republiku, je cena za poštovné u objednávky pouze orientační. Přesná cena Vám bude vypočtena na faktuře ( dle váhy a velikosti zásily )

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 • Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 • Zákazník má právo do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.
 • Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží (poštovné se nevrací)
 • Ke zboží vždy přidejte originál faktury pokud je na ní jen vrácená položka pokud více položek prosím připojte průvodní dopis s informací o čísle objednávky a fakturační údaje.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

 

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci. Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Kupující podnikatel je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující podnikatel povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující podnikatel povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Výše uvedený postup doporučujeme také kupujícímu spotřebiteli.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu obchod@material-montessori.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:


- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- termín nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Zboží neodesílejte k reklamaci bez předchozího nahklášení závady (může se jednat jen o špatnou manipulaci a zboží může být v pořádku)

Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

Kupující spotřebitel má v souladu s § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklmace.

Reklamace uplatňujte na adrese: RAinke, Ke hřišti 697,37006 Srubec(nikdy však neposílejte bez předchozí konzultace!!!!!)

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 

 

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

 

 

 

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

DOPRAVA

Způsob dodání zboží

- Zboží, které je skladem expedujeme do 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet, a to prostřednictvím České pošty,s.p.., nově i prostřednictvím zasilatelské služby In time

- Zboží bude zasláno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.

- Cena za dopravu je uvedena na faktuře.

Převzetí zboží

- Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

- Zákazník má právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v neporušeném stavu a v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodů. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den ode dne doručení zákazníkovi na adresu provozovatele.

- Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu. Částka za dopravu se nevrací.

NGU4Y2M0